Organisatie

Scouting St.Willibrord groep te Didam heeft als doelstelling het bieden van een plezierige beleving van de vrije tijd aan jongens en meisjes waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Deze doelstelling wordt in de praktijk vertaald naar plezier, uitdaging en structuur. Daarnaast maakt Scouting jongeren maatschappelijk actief en leren kinderen bij Scouting wat respect, zelfstandigheid en samenwerken betekent.

Organisatie Scouting Didam

De Scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen, ook wel speltakken genoemd. Zo kent de groep blauwe vogels, bevers, welpen, scouts, explorers en pivo’s. Iedere speltak kent een leidingteam waarvan een persoon teamleider en aanspreekpunt is, verder beschikt elk leidingteam over een eigen secretaris en penningmeester. De leiding van iedere speltak is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van activiteiten zoals opkomsten en kampen en hebben rechtstreeks contact met de kinderen en ouders.

Alle leiding vormt samen met enkele ouders de groepsraad die wordt geleid door een groepsbestuur. Maandelijks is er een moment waarbij alle leiding en andere betrokkenen bij elkaar komen om de gang van zaken te bespreken.

Beheerstichting

Daarnaast heeft de groep een beheerstichting. Het bestuur van deze stichting draagt zorg voor het financiële beleid binnen de vereniging. Naast de financiële kant houdt het stichtingsbestuur zich bezig met het beheer van de accommodatie en de materialen.